Archeologisch onderzoek

Historische Wallen in Het Groene Woud

 

In het Tijdschrift voor Historische Geografie (2e jaargang 2017, nummer 1), schreven Ineke de Jongh en Bert Maes een artikel over Historische wallen in het Groene Woud - Archeologisch en bos-historisch onderzoek naar de middeleeuwse wal om Het Speet in De Geelders

In Het Groene woud (Noord-Brabant) wordt veel onderzoek gedaan naar de cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle elementen en gebieden van deze streek. Speciale aandacht ligt de laatste jaren op de oude en soms nog middeleeuwse wallen die nog resteren en een waardevol relict zijn van de historische inrichting van het landschap. Naar één van deze wallen is in opdracht van stichting Brabants Bronnen een gecombineerd historisch, archeologisch en bos-historisch onderzoek uitgevoerd. Dankzij deze integrale aanpak zijn nieuwe inzichten in de ontwikkeling van deze historische wal, de vegetatie en het landschap waarin deze wal is aangelegd verkregen. Hier vindt u een pdf van het volledige artikel Historische wallen in Het Groene Woud.

 

Archeologisch vooronderzoek mogelijke locatie Kartuizerklooster Olland


Ineke de Jongh deed in 2012 archeologisch vooronderzoek naar de mogelijke locatie van het Kartuizerklooster te Olland. Drie potentiële locaties werden aangedragen, deze zijn onderzocht (zie onderstaande foto). De eerste locatie (1) was de Bult. Dit was de plaats waarvan altijd werd gedacht dat daar het klooster gelegen was. Als tweede locatie (2) is het gebied ten zuiden van de Slophoosweg, in de buurt waar vroeger de Slophoos hoeve heeft gelegen, aangeduid. Als laatste locatie was de omgeving langs de Boxtelseweg (3) genomen. Ook hiervan is bekend dat daar een hoeve heeft gelegen die in het bezit is geweest van de Kartuizers.

 

Het onderzoek bestond in eerste instantie uit een literatuuronderzoek waarbij de beschikbare gegevens omtrent het klooster bestudeerd zijn. Daarna is er een cartografisch onderzoek uitgevoerd met verschillende kaarten, GIS en het AHN. Nadat deze informatie bekend was, is er een kleinschalig booronderzoek uitgevoerd waarbij gekeken is naar de bodemopbouw op de geselecteerde plaatsen en mogelijke sporen van menselijke activiteiten. Op voorhand werd er al niet verwacht restanten van het klooster aan te treffen omdat dit booronderzoek hiervoor te kleinschalig was.

 

Problemen

Tijdens het literatuuronderzoek is het werk van dr. Jan Sanders als uitgangspunt genomen. Hierin stonden onder andere vermeldingen van de Kartuizermonnik Eligius en de amateurhistoricus Brock. Beide hebben het een en ander over het klooster opgeschreven maar de informatie die ze geven conflicteert met elkaar. Hierdoor was het moeilijk te bepalen welke gegevens op waarheid gebaseerd waren en welke niet. Een ander probleem, dat bij het booronderzoek kwam kijken, was dat het gebied zo groot was dat het klooster met een boorproject op deze schaal nooit aangetroffen kon worden. Dit was dan ook niet als doelstelling van het boorproject genomen.

 

Resultaten

Uit het onderzoek zijn een aantal landschappelijke kenmerken en gegevens over het klooster naar voren gekomen. Het zou gelegen zijn op een lokale verhoging in lage beemden met een gracht eromheen en een brug erbij. Daarnaast zou het gebied in zuidelijke richting aflopen, gelegen zijn aan een doorgaande weg en een diepe, ruime put behoeven. Hoe het klooster eruit heeft gezien is er niet helderder opgeworden. Onduidelijk is nog steeds of het hier een stenen of een houten klooster betrof. Aan alle drie de locaties kunnen verschillende punten gekoppeld worden. Naast deze punten is er ook gekeken naar welke gebieden in de omgeving van Olland in het bezit van de Kartuizers waren.

 

Hernieuwd archeologisch onderzoek
In 2018 is gestart met geofysisch onderzoek van de meest kansrijke locatie, namelijk de hierboven genoemde tweede locatie. Er wordt niet gegraven maar met speciale apparatuur wordt er in de bodem ”gekeken”. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Joep Orbons van ArcheoPro, geassisteerd door vele vrijwilligers. Op 6, 8 en 9 november 2018 zijn de grofmazige onderzoeken uitgevoerd. Deze resultaten kunnen leiden tot meer fijnmazig onderzoek. Op 23 november 2018 is dat nog niet bekend.
Joep Orbons van ArcheoPro tijdens onderzoek op 6 november 2018 (foto: Jos van Ooijen)

Adres
Stichting Kartuizerklooster
Kasterensestraat 15
5298 NV Liempde
tel: (0411) 63 20 43
info@kartuizerklooster.nl
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
┬ę 2019 Stichting Kartuizerklooster
Filter