Niet één maar twee kartuizerhoeven op Kleinder Liempde

Bij de dood van de vermogende Bossche handelaar Arnt Stamelaert in 1468 kreeg het jonge kartuizerklooster twee hoeven in Kleinder Liempde, zuidelijk van Boxtel, bij testament toebedeeld. Het is onbekend of daar een of twee boerderijen op stonden. Deze twee hoeven speelden een belangrijke rol bij de vraag of de nieuwe kloosterstichting van Ludolf van de Water wel door kartuizers bevolkt zou worden. Een kleine hoeve die grensde aan deze twee hoeven kon het klooster in 1507 kopen. Daarmee hadden ze een flink stuk aaneenliggend grond in bezit gekregen.

 

Zolang de kartuizers er eigenaar van waren verpachtten ze in Kleinder Liempde twee boerderijen: de grote en de kleine hoeve. In 1658-1659, toen ze al hun goederen in Meierij van de hand deden, kochten de pachters, de familie Santegoets,  de twee hoeven. De jaren daarna waren de boerderijen in eigendom van de familie Van der Ven en werden ze aan twee verschillende personen verpacht.

 

In 1817 was de weduwe van Johan Berings eigenaar van de ene hoeve. Pachter was Adriaan van Rulo. De hoeve vererfde vervolgens aan de Boxtelse molenaarsfamilie Van der Krabben; Van Rulo bleef pachter. Een dochter van Van Rulo trouwde met Cornelis Peijnenburg (van Roond) die rond 1890 de boerderij ging bewonen. Daarna volgden enkele stevige verbouwingen. De huidige eigenaar Hennie Peijnenburg is de vierde generatie Peijnenburg op deze boerderij, die in februari 2013 helaas volledig afbrandde.

 

De andere hoeve was in 1817 van Jan Hendrik van der Ven, vermogend linnenfabrikant uit Boxtel. Hij verpachtte de hoeve aan Jan Francis van de Sande. De hele negentiende eeuw vinden we een Van de Sande op die plek als bewoner, dus moet op de oudste kadasterkaart van 1832 deze hoeve te vinden zijn. Omdat de hoeven aan elkaar grensden, moeten we in de richting van Liempde zoeken, omdat aan de andere kant De Keulse Kar stond. We komen dan uit net voor de bocht van de huidige Goorestraat. Die plek, in het bijzonder Goorestraat 3 (oud kadasternummer E97) komt in aanmerking voor de andere kartuizerboerderij van Kleinder Liempde. Nader onderzoek gewenst…!

Adres
Stichting Kartuizerklooster
Kasterensestraat 15
5298 NV Liempde
tel: (0411) 63 20 43
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
© 2022 Stichting Kartuizerklooster
Filter