Meer dan een schaftkeet…

De kartuizers hadden dankzij de gulle Aleid Pieck in 1471 de hand weten te leggen op een zusterklooster in Vught. Daarmee kregen ze een gebouw dat niet geschikt was om als volwaardig kartuizerklooster dienst te doen. Aleid liet er dan ook meteen na de aankoop het nodige aan verbouwen. Kroniekschrijver Eligius wist te melden dat ze voor 2400 goudgulden de aankoop liet aanpassen aan de eisen van de orde. Blijkbaar was het gebouw in 1494 representatief genoeg voor de Bossche Lieve Vrouwe Broederschap om er de minderbroeder Jan van Hollant te huldigen als dank voor zijn grote inzet bij de ledenwerving.

 

Toch waren de bouwactiviteiten toen nog niet afgerond. In 1495 of 1496 immers kocht broeder Dirk namens het klooster de bouwloods van de broederschap. Dit bouwwerk was op kosten van de stad ‘s-Hertogenbosch voorzien van een leien dak. Het stond bij de Sint-Jan. Vanaf ongeveer 1480 had het dienst gedaan voor de bouw van de nieuwe broederschapskapel aan de Sint-Jan, eerst onder leiding van Alart du Hamel, later van zijn zwager Jan Heyns. In 1494 was de kapel zover gereed dat een Luikse wijbisschop haar kon inwijden.

 

Verhuisden er daarna in het kielzog van de bouwloods ook architecten en ambachtslieden vanuit Den Bosch naar Vught? Bijvoorbeeld loodsmeester Jan Heyns? Dat is zeker niet ondenkbaar. Temeer omdat hij korte tijd later, tussen 1504 en 1509, een rol gespeeld zou hebben bij de bouw van kasteel Maurick. En zou de bouwloods weer meeverhuisd zijn?

 

De broederschapskapel is een schitterend bouwwerk geworden. Ze is nog in volle glorie te zien. De kartuize in Vught werd later geroemd als een van de mooiste kloosters in de Nederlanden.  Een deel van het gebouw zou drie verdiepingen hoog geweest zijn. Er is vrijwel niets van overgebleven.

 

 

Foto fundamenten: Henk Smeets

Adres
Stichting Kartuizerklooster
Kasterensestraat 15
5298 NV Liempde
tel: (0411) 63 20 43
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
© 2024 Stichting Kartuizerklooster
Filter