De Heilige Maria van Egypte, patrones van het kartuizerklooster in Olland, en haar broden.

Kort voor 1465 had Ludolf van den Water, kanunnik van het kapittel van Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch, het plan opgevat een kartuizerklooster te stichten op zijn goederen in Olland. Zijn medekanunnik Maarten van Someren was hem daarbij behulpzaam. Maarten had zich in het verleden al ingezet voor de strenge kartuizerorde, met name voor het klooster bij Geertruidenberg. Volgens de kloosterkroniek zou hij gewenst hebben dat het Ollandse klooster genoemd werd naar de Heilige Maria van Egypte. In de goedkeuringsakte die de bisschop van Luik in 1465 aan de kloosterstichting gaf, wordt ze daadwerkelijk als patrones vermeld. Enkele jaren later al verhuisde het klooster naar de Eikendonk tussen Den Bosch en Den Dungen. Rond 1470 besloot Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, echter dat het klooster de naam kreeg van Sint-Sophia van Constantinopel, genoemd naar de Haya Sofia in die stad. Daarmee wilde hij de herinnering levend houden aan het feit dat deze christelijke kerk in 1453 in handen van de moslims gevallen was.

De Heilige Maria van Egypte is hier ten lande een minder bekende heilige. Het was niet gebruikelijk dat kloosters naar haar genoemd werden. Ze is bekender in de Oosterse kerk. Haar kluizenaarsleven sluit goed aan bij de idealen van afzondering en stilte in de kartuizerorde.

Maria van Egypte (c. 344-421) werd geboren in Egypte. In haar jonge jaren was ze een vrouw van lichte zeden. Toen ze in Jeruzalem de Heilige-Grafkerk wilde binnengaan werd ze door een onzichtbare kracht tegengehouden. Met behulp van de Heilige Maagd Maria lukt het haar wel om binnen te gaan. Dit werd een keerpunt in haar leven. Nadat ze in een naburig klooster de communie ontvangen had, besloot ze als boetedoening voor haar zondige leven zich terug te trekken in de woestijn met drie broden. Daar bracht ze haar verdere leven door als kluizenares. In de katholieke kerk wordt haar feestdag gevierd op 2 of 3 april, in de oosterse kerk op 1 april en op de vijfde zondag van de Grote Vasten. Ze is de patrones van de boetvaardige vrouwen. Ze wordt vaak afgebeeld met drie broden.

Adres
Stichting Kartuizerklooster
Kasterensestraat 15
5298 NV Liempde
tel: (0411) 63 20 43
Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
┬ę 2023 Stichting Kartuizerklooster
Filter